Webapps

hugo jamstack hosting

Anno: 01.07.2021

Alexandra Broeder

Sinds 2017 ontwikkelt Broeder werk met jonge performers met een psychische kwetsbaarheid. Zij doet dit in nauwe samenwerking met kunst- en GGZ-instellingen. De beleidsperiode 2021 – 2024 staat geheel in het teken van deze nieuwe artistieke en maatschappelijke verdieping van haar werk. In een thematisch plan, genaamd The Heritage, ontwikkelt Broeder de komende vier jaar werk op het snijvlak van kunst en psychiatrie.
Foto Alexandra Broeder