rookmono1
rookmono1
rookmono1

Idee, tekst en spel: Rutger Kroon. Spel: Anil Jagdewsing, Rutger Kroon Muziek en grafische vormgeving: Peter Arends. Eindregie: Jan Jaap van der Wal. Met dank aan: Bram Coopmans

De Rookmonologen - Rutger Kroon

Op 16 september 2015 om 10.47 uur was het precies 30 jaar geleden dat Rutger Kroon zijn eerste sigaret opstak. Dertig jaar roken zonder één enkele stoppoging, vijftien jaar in de oude, vijftien jaar in de nieuwe eeuw: tijd voor een feestje! Met gepaste trots presenteren wij:

Een bijzondere verbintenis

… zo mag je het wel noemen, dit huwelijk tussen Kroon en sigaret. Van alle naasten en geliefden deelde Kroon met laatstgenoemde immers het meest lief en leed. Voor de vorm van het feest kiezen wij dan ook het dertigjarig trouwjubileum. Met Rutger Kroon als bruid en Anil Jagdewsing als sigaret en bruidegom welteverstaan. De avond wordt opgeluisterd door kunstenaar/muzikant Peter Arends. Natuurlijk is het in geen enkel dertigjarig huwelijk louter rozengeur en maneschijn. De echt blijft een wankel evenwicht tussen duurzaamheid en sleur. ‘Uit elkaar gegroeid’ zegt men dan eufemistisch, overigens leeft bij de sigaret dit gevoel nog het meest.

Al is iedereen van bijzonder goede wil bij dit zesde lustrum van Kroons dag van haar leven, er kan het een en ander misgaan, dat begrijpt een kind. Alles komt aan op timing: hebben de genodigden hun beste humeur meegebracht? Gedraagt het weer zich oké? Zijn er boze dan wel wraakzuchtige exen? Valt de muzikant niet uit z’n rol? Niettegenstaande deze mogelijke beren op het pad zijn wij er toch van overtuigd dat het een bijzonder geslaagde avond wordt!